KRM-metoden för företaget


Ett friskt företag bygger på friska medarbetare

Idag lever vi i ett kravfyllt och stressigt samhälle där det kan vara svårt att få ihop ett fungerande livspussel och där vi sätter kost och hälsa i andra hand.  Det påverkar inte bara personalens egen arbetssituation utan även företags produktivitet, vilket blir en stor kostnad för företaget. Idag finns också en ny lag där företagen i Sverige har ansvar för personalens psykosociala mående.

Att förbättra våra levnadsvanor kräver både tid, motivation och tålamod för att lyckas. KRM-metoden är ett effektivt verktyg som tar hand om känslorna som styr och hindrar en förändringar i kombination med ett konkret arbete med att omvandla en osund livsstil till hälsosamma levnadsvanor. KRM-metoden förändrar på djupet.

Vi erbjuder olika program, föreläsningar och workshops med inriktning på hälsa, viktproblem och stress. Tillsammans med dig tar vi fram ett program eller workshop som skräddarsys efter just ditt företags behov. Det kan vara för hela företaget, en grupp i företaget eller enskilda medarbetare.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ulrika och Tina

 

Kontakta oss

för- och efternamn

Kontakta oss

Om oss

Sagt om oss