KRM-metoden


Få de rätta förutsättningarna för att lyckas

Att gång på gång misslyckas med att hålla vikten kan kännas som ett nederlag och att behöva börja om ännu en gång kan upplevas som oöverstigligt. KRM-metoden ger dig ny kunskap, nya insikter och effektiva verktyg så att du får de rätta förutsättningarna för att lyckas. Då känns det både hoppfullt, inspirerande och enklare.

Vilka förutsättningar behöver du för att lyckas?

Idag lever vi i ett kravfyllt och stressigt samhälle där det är svårt att få ihop en fungerande vardag och där kost och hälsa lätt kommer i andra hand. Att förändra levnadsvanor kräver tid, motivation och tålamod.

Mat blir lätt ett substitut för att döva jobbiga känslor. Med KRM- metoden tar vi hand om dessa känslor så att de inte hindrar dig från att göra förändringar för framtiden.

Med KRM-metoden gör vi en storstädning i dina borden och måsten. Vi hjälper dig att fokusera på dig, din vikthälsa och dina behov så att du inte brottas med kravställningar som kommer från omgivningen. Det här är ditt personliga viktprogram där dina nya sunda vanor anpassas till din vardag så att de håller i alla väder.

Med KRM-metoden arbetar vi ur ett brett perspektiv där vi tar hänsyn till alla faktorer som påverkar din vikthälsa så du får de rätta förutsättningarna för att lyckas.

”KRM-metoden ger dig förutsättningarna att lyckas i längden.”

Ta hand om de underliggande känslorna som hindrar dig

Mat är starkt bundet till vårt känsloliv och leder lätt till ett osunt ätande. Det är viktigt att bli medveten om vilka känslor som styr ditt ätbeteende och vad som triggar igång dem. Dessa känslor behöver tas om hand för att du ska kunna ta kommandot och göra de förändringar som du önskar.

Känslor i relationen till mat

Vem har inte varit med om brutna nyårslöften? Att gå på ren vilja brukar hålla en viss tid men förr eller senare faller vi oftast tillbaka in i vårt gamla ätbeteende. Varför misslyckas vi då med att hålla dessa löften?

Matens grundfunktion är att ge dig näring och energi men kan lätt omvandlas till substitut för tröst eller ge en känsla av trygghet när du befinner dig i obalans.

När vi är i obalans med känslor av t ex stress, sorg, ensamhet och leda är det vanligt att vi dövar dessa känslor genom att äta. Känslorna är en mycket starkare drivkraft än den medvetna viljan och tar lätt över och styr ditt ätbeteende i fel riktning. Tar du inte hand om dessa känslor på rätt sätt är det oerhört svårt att genomföra en hållbar förändring.

"KRM-metoden återställer en balans i din relation till mat."

KRM metoden förändrar på djupet och ger så mycket mer

KRM-metoden fokuserar inte bara på en del av problemet utan ser helheten och tar hänsyn till alla aspekter såsom livssituation, kost och din relation till mat men även det känslomässiga bagaget – helt enkelt för att de hör ihop! Metoden går på djupet och förändrar både på in- och utsidan.

KRM-metoden ger dig verktygen du behöver

Med KRM-metoden får du inte bara en sund och hälsosammare relation till mat utan även de rätta verktygen för att bygga upp en bättre fungerande vardag. Du tömmer också ditt känslomässiga bagage vilket gör att du kommer känna dig mer tillfreds med dig själv och ditt liv.

KRM-metoden går ner på djupet och arbetar med alla viktiga faktorer och förändringar du behöver göra för din vikthälsa. Vi hjälper dig att ändra tankemönster så att du kan öppna upp för nya möjligheter och hållbara lösningar som passar in i ditt liv.

Med inspiration, motivation och praktiska verktyg kommer du att vägledas genom ditt personliga hälsoprogram så att du äntligen kan lyckas med att uppnå dina mål.

"KRM-metodens styrka är nytänk och helhetssyn."

EFT och Modevi - en kombination för verklig förändring

EFT- Emotional Freedom Techniques

Med EFT-Emotional Freedom Techniques tar vi hand om känslorna som hindrar en lyckad förändringsprocess, en effektiv metod som går på djupet och släpper taget om stress och negativa känslor som vi känner i stunden eller med ursprung från gamla känslomässiga sår och trauman. Du får även en bättre förståelse för hur dina känslor påverkar och styr ditt ätande idag.

Modevi metoden

Med Modevi metoden, som har sina rötter i den franska kulturen, tar vi hänsyn till din livssituation i sin helhet. Vi söker efter grundorsakerna till din aktuella problematik, hjälper dig med att göra en storstädning i dina måsten och ger dig de rätta verktygen som vägleder dig fram till dina mål. Ett personligt program baserat på dina förutsättningar.

KRM-metoden är ett unikt verktyg som kan användas inom olika områden för att förbättra hälsa och välmående. Som överviktsopererad kan du även följa KRM-metoden som då anpassas till dina nya och specifika behov. 
Läs mer här - KRM metoden för VOP viktopererad

Kontakta Oss

 

 

 

Om Oss

 

 

Sagt om oss