Program vid viktproblem


Stoppa Sötsuget

 

Hindra sötsuget från att styra ditt liv

Individuellt program

”Stoppa Sötsuget” är för dig som har problem med sötsug eller som använder dig av sötsaker som tröst eller för att dämpa din stress. Genom att bättre förstå orsakerna som ligger bakom dina problem och med korrigeringar av din kost kan du få lugn på både blodsocker, belöningssystemet och ditt sötsug.

Du lär dig också en fantastiskt effektiv metod som hjälper dig att stoppa sötsuget i stunden när känslan väl är där. Metoden heter EFT och är känd för att ge snabba resultat och som hindrar dig från att trilla dit på ”det där onyttiga”.

Under två sessioner kommer du även att få lära känna den nya och unika KRM-metoden och du kommer säkert att upptäcka att KRM-metoden kan hjälpa dig med mycket mer än bara sötsug!

Upplägg
Totalt 2,5 timmar:
1 möte á 90 min. med Ulrika, EFT-metoden
1 möte á 60 min. med Tina, Modevi-metoden

Hitta trivselvikten

 

En ny väg till en bättre livskvalitet

Individuellt program

”Hitta trivselvikten” är ett personligt och interaktivt program som hjälper dig att bättre förstå hur stress, känslor och osunt ätande hänger ihop och hur de hindrar dig att från att göra hållbara förändringar för din hälsa.  Programmet är en inspirationskälla, ger dig verktyg och lösningar på dina viktproblem och vägleder dig fram till din trivselvikt.

KRM- metodens styrka är att inte bara arbeta med konkreta lösningar utan tar även hand om de underliggande känslorna som har styr ditt ätande på fel väg. På så sätt kan du bygga upp en ny och sund relation till mat baserad på dina förutsättningar.

Teman
Förändring av tankemönster
Inre och yttre stress
Kroppsuppfattning
Maten från fiende till vän
Vägen till sundare levnadsvanor

Upplägg
6 månaders program.

Olika sessioner enligt upplagt schema.
Personliga hemarbete
E-support under programmets gång

Sessioner med Ulrika, EFT-metoden
Sessioner med Tina, Modevi-metoden

Lätta på Viktstressen

 

Sluta stressa och lev annorlunda

Program i grupp

"Lätta på Viktstressen" är en kurs för dig som har överviktsproblem men som är less på att banta. Kursen är en inspirerande resa med maten i fokus där vi arbetar med alla faktorer som påverkar ditt ätande och de känslor som lätt sätter krokben för dig.

Under sex veckors kommer du att medverka i en liten grupp på max 8 personer som blir dina nya reskamrater. Du får dessutom möjlighet till en individuell session med vardera kursledare för att gå in djupare på ditt personliga problem. Vi organiserar även en uppföljningsträff någon månad efter avslutat program för att se hur det har gått för dig!

Kursteman
Stress runt kropp och vikt
Maten som en drog
Kroppens språk och våra känslor
Sunda levnadsvanor ur större perspektiv
Njutning och sunt ätande
Skriv om din story runt din vikt

Upplägg
6 kurstillfällen à 2 tim
Återträff efter några veckor
1 Individuell session med vardera kursledare
Kursmaterial och e-support

Sessioner med Ulrika, EFT-metoden
Sessioner med Tina, Modevi-metoden

Kontakta Oss

 

 

 

Om Oss

 

 

Sagt om oss